3D-suunnittelu

3d-suunnittelulla-kaaret-hallintaan

Kaarevien muotojen valmistamisen tukena 3D-suunnittelu

Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan lisäksi kaarevien teräsmuotojen valmistamisessa tarvitaan usein myös valmistavan konepajan asiantuntemusta, kommentteja ja tarkennuksia ratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Kaarevien palkkien valmistuksessa tarvittavia mitta- ja muita tietoja ei normaaleista rakennepiirustuksista välttämättä voida poimia. Kaarevien osien valmistamisessa konepajan omalla suunnitteluosaamisella voi olla ratkaiseva merkitys.

Solid Works -ympäristö

3D-ohjelmat ovat apunamme arkkitehtisuunnitelmien viemisessä valmistuksessa tarvittaviin konepajakuviin. Samalla rakennusprosessin tarpeettomia vaiheita poistuu, päätöksentekoon saadaan laadukkaampaa informaatiota ja prosessin keventyminen näkyy myös kulujen vähenemisenä.

 

Kierreporras NCC kapeaBetonimuotit tuulimyllyille kapea